14 shutterstock_214450246

  • Pełny proces rekrutacji, łącznie z umieszczeniem ogłoszenia, poszukiwaniem, monitorowaniem kandydata, rozmową kwalifikacyjną, wypróbowaniem umiejętności oraz selekcją
  • Morskie lub techniczne wykształcenie kandydata
  • Weryfikacja dokumentów oraz posiadania wszystkich wymaganych certyfikatów STCW’95
  • Sprawdzanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz rekomendacji od poprzednich pracodawców
  • Weryfikacja legalności certyfikatów
  • Ocena poziomu znajomości języka angielskiego
  • Przeprowadzenie wstępnych badańzdrowotnych oraz testów alkoholowych i narkotykowych
  • Wyrobienie ubezpieczenia transportowego dla marynarzy
  • Zapewnienie listy załogi dla marynarzy
  • Doradztwo oraz pełne wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich kwestii związanych z personelem

Nasi partnerzy