Application-form3Przesyłając na podany adres poczty elektronicznej CV zawierające dane osobowe, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dalej – Ustawa), dają Państwo zgodę Atlas Marine (dalej – «Firma») na przetwarzanie danych osobowych, otrzymanych z bezpośredniego źródła o osobie fizycznej (dane paszportowe, w tym obywatelstwo, nazwisko, imię oraz imię ojca, data i miejsce urodzenia, miejsce zameldowania/pobytu itd., dane osobowe – wiek, płeć, narodowość, stan cywilny, skład rodziny oraz dane członków rodziny, dane o rozmiarze odzieży i obuwia, dane o wykształceniu, zawodzie, specjalności, innej kwalifikacji i zezwoleniach niezbędnych dla zatrudnienia, informacje o wcześniejszym doświadczeniu, a także zatrudnieniu na moment wyjazdu, dane kontaktowe – adres faktycznego zamieszkania, numery telefonów, adres poczty elektronicznej, zdjęcie, dane konta bankowego) oraz wrażliwych danych osobowych (informacje dotyczące zdrowia, niezbędne dla zrealizowania praw i obowiązków w zakresie stosunków pracy zgodnego z prawem), i wszelkich innych informacji, które Państwo o sobie podają. Tym samym wyrażają Państwo zgodę także na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami art. 10 powyższej ustawy na nadanie prawa dostępu do danych zgodnie z art.16 ustawy, a także przekazania danych (łącznie z przekazami transgranicznymi) wszelkim osobom trzecim – wyłącznie zgodnie z konkretnym celem ich przetwarzania.

Celem zbioru danych osobowych jest zapewnienie wdrożenia stosunków administracyjnoprawnych, oraz stosunków zarządzaniazasobamiludzkimi,azwłaszcza kadrami.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z wyżej wymienionym, prosimy nie przesyłać na podany adres poczty elektronicznej informacji zawierających dane osobowe. W razie gdy takie informacje zostały przesłane, prosimy o kontakt z przedstawicielem “Atlas Marine sp. z o.o.”.

Formularz aplikacyjny dla załogi morskiej oraz sektoru offshore, a także personelu hotelowego

Prosimy pobrać formularz tutaj, wypełnić i przesłać go na poniższy adres poczty elektronicznej atlasmarine.ks@atlasmarine.com.ua. W temacie listu prosimy wpisać nazwisko oraz stanowisko, na które Państwo pretendują.
word-icon

Formularz aplikacyjny dla techników

Prosimy pobrać formularz tutaj, wypełnić i przesłać go na poniższy adres poczty elektronicznej atlasmarine.ks@atlasmarine.com.ua. W temacie listu prosimy wpisać nazwisko oraz stanowisko, na które Państwo pretendują.
word-icon

Nasi partnerzy