Dokumenty, potrzebne marynarzom do wyjazdu z Ukrainy

  • Paszport zagraniczny
  • Książeczka żeglarska
  • Wpis w książeczce żeglarskiej o zameldowaniu na okręcie
  • Lista załogi
  • Ważna wiza (jeżeli potrzebna)
  • OK-to-Board – list od Agenta/Pracodawcy
  • Zaproszenie/list gwarancyjny od Agenta/Pracodawcy

Nasi partnerzy